Wesprzyj nas!
Wsiadaj na koń, bolszewika goń!
Kadeci Szkoły Rycerskiej trenują szermierkę konną.


Fundacja Szkoła Rycerska - jest projektem stworzenia we współczesnej Polsce szkoły w nawiązaniu do tradycji historycznej, królewskiej Akademii założonej przez Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz Adama Kazimierza Czartoryskiego.

Szkoła Rycerska, a właściwie Akademia Szlacheckiego Korpusu Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej, była placówką edukacyjną założoną przez ostatniego króla Polski – Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Powstała 15 marca 1765 roku i mieściła się w Pałacu Kazimierzowskim w Warszawie. Została zamknięta 30 listopada 1794 decyzją władz rozbiorowych (po klęsce insurekcji Kościuszkowskiej).

W okresie swej działalności, Akademia dała się poznać jako polska XVIII-wieczna kuźnia talentów, najlepszy ośrodek myślenia politycznego a zarazem pierwsza świecka placówka edukacyjna w Najjaśniejszej Rzeczpospolitej.

Cel kształcenia uczniów (kadetów) Szkoły, przedstawił jej pierwszy komendant – książę Adam Kazimierz Czartoryski, który powiedział:

„Wy tę w najopłakańszym stanie zostającą Ojczyznę waszą powinniście zaludniać obywatelami gorliwymi o jej sławę, o uwiększenie jej mocy wewnętrznej i poważania postronnego, o poprawę rządów w gatunku swym najgorszych. Niech was prowadzi ta zacna ambicja, żebyście odmienili starą postać Kraju”.

Do grona jej kadetów należeli tacy wybitni Polacy jak: Tadeusz Kościuszko, Jakub Jasiński, Karol Kniaziewicz, Julian Ursyn Niemcewicz, Józef Hoene-Wroński czy Józef Sowiński.

Ówcześni Polacy oraz późniejsi historycy nazwali królewską Akademię "Szkołą Rycerską".

W 2011 roku zdaliśmy sobie sprawę, że ta wspaniała polska tradycja edukacyjna jest we współczesnej Polsce zapomniana. Dlatego wiosną 2012 roku założyliśmy Fundację Szkoła Rycerska.

Celem Fundacji jest powołanie do istnienia oraz prowadzenie, na wzór historycznej Akademii królewskiej, placówki edukacyjnej, która twórczo odpowie na wyzwania edukacyjne w XXI wieku w Polsce.

W naszym zamyśle ma to być szkoła, w której polska młodzież będzie kształcona w duchu patriotycznym, w oparciu o chrześcijański etos rycerski a zarazem z wykorzystaniem najlepszych, często niedocenianych, tradycji edukacyjnych I i II Rzeczpospolitej.

Do czasu powstania Szkoły, Fundacja Szkoła Rycerska prowadzi również bezpośrednie działania mające na celu:
- kultywowanie tradycji królewskiej Akademii,
- tworzenie społeczeństwa obywatelskiego,
- oraz kształtowanie wśród polskiej młodzieży postaw patriotycznych oraz propaństwowych.

Wszystkim przedsięwzięciom Fundacji przyświeca dewiza księcia Adama Czartoryskiego – pierwszego komendanta królewskiej Akademii - który skierował do kadetów Szkoły Rycerskiej następujące słowa:

„Niech was prowadzi ta zacna ambicja, byście odmienili starą postać kraju”.

Obecnie, tj. od 2016 roku, praca Fundacji koncentruje się na aktywnym pozyskiwaniu środków na wybudowanie Szkoły, w znacznie ograniczonym zaś stopniu na bieżących działaniach edukacyjnych.

Zapraszamy do współpracy!

Dotychczas współpracowaliśmy z: