Wesprzyj nas!
Nauka polskich tańców
Podczas pikniku kończącego Letnią Szkołę Rycerską, odbyły się warsztaty mazurków, oberków oraz innych polskich tańców.


Misją Fundacji jest edukacja oraz formacja polskiej młodzieży.

Przez edukację rozumiemy całościowy rozwój – fizyczny, intelektualny, kulturowy, duchowy i społeczny – człowieka. W pracy Fundacji oświata oparta jest na wartościach chrześcijańskich symbolizowanych przez zawołanie: „Bóg, Honor, Ojczyzna” oraz na Katechizmie Rycerskim autorstwa komendanta Szkoły - ksiecia Adama Kazimierza Czartoryskiego.

W zakresie formacji patriotycznej młodzieży, najważniejsze dla Fundacji jest wykształcenie w postawie młodych Polaków etosu służby publicznej oraz odpowiedzialności za własne czyny i słowa. W tradycji Szkoły Rycerskiej etos służby dla Rzeczypospolitej został nakreślony przez jednego z twórców oraz pierwszego komendanta Szkoły Rycerskiej, księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego, który w Prawidłach Moralnych dla Szkoły Rycerskiej (Katechizmie Rycerskim) tak przedstawia etos wychowanka Szkoły:

„Powinien Ojczyznę swoją kochać i jej dobro nade wszystko i sposobić się do tego, aby mógł poświęcić się na jej usługi, powinien być cnotliwy, pełen uszanowania dla zwierzchności, dobroczynności i afektu dla równych, względu dla niższych.”
Ideał ten przyświeca nie tylko wszystkim przedsięwzięciom Fundacji, ale również formacji środowiska Szkoły Rycerskiej oraz wszystkich osób współpracujących z Fundacją; przekonanie o potrzebie osobistej przemiany ducha oraz postawy kadetów było jednym z kamieni węgielnych królewskiej Szkoły Rycerskiej.

Dotychczas współpracowaliśmy z: