Wesprzyj nas!
Pielęgnując tradycję Szkoły
Zespół i kadeci Szkoły Rycerskiej na spotkaniu z księżną Czartoryską.


Misją Fundacji jest edukacja oraz formacja polskiej młodzieży.

Przez edukację rozumiemy całościowy rozwój – fizyczny, intelektualny, kulturowy, duchowy i społeczny – człowieka. W pracy Fundacji oświata oparta jest na wartościach chrześcijańskich symbolizowanych przez zawołanie: „Bóg, Honor, Ojczyzna” oraz na Katechizmie Rycerskim autorstwa komendanta Szkoły - ksiecia Adama Kazimierza Czartoryskiego.

W zakresie formacji patriotycznej młodzieży, najważniejsze dla Fundacji jest wykształcenie w postawie młodych Polaków etosu służby publicznej oraz odpowiedzialności za własne czyny i słowa. W tradycji Szkoły Rycerskiej etos służby dla Rzeczypospolitej został nakreślony przez jednego z twórców oraz pierwszego komendanta Szkoły Rycerskiej, księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego, który w Prawidłach Moralnych dla Szkoły Rycerskiej (Katechizmie Rycerskim) tak przedstawia etos wychowanka Szkoły:

„Powinien Ojczyznę swoją kochać i jej dobro nade wszystko i sposobić się do tego, aby mógł poświęcić się na jej usługi, powinien być cnotliwy, pełen uszanowania dla zwierzchności, dobroczynności i afektu dla równych, względu dla niższych.”
Ideał ten przyświeca nie tylko wszystkim przedsięwzięciom Fundacji, ale również formacji środowiska Szkoły Rycerskiej oraz wszystkich osób współpracujących z Fundacją; przekonanie o potrzebie osobistej przemiany ducha oraz postawy kadetów było jednym z kamieni węgielnych królewskiej Szkoły Rycerskiej.

Dotychczas współpracowaliśmy z: