Wesprzyj nas!
Sztafeta międzypokoleniowa
Pani Irena Bylicka ze Związku Dużych Rodzin 3+ opowiada kadetom Letniej Szkoły o rodzinie i wyzwaniach, które stoją przed rodzicami.

21 maja 2012 roku
Szanowni Przyjaciele Szkoły Rycerskiej,

w związku z tradycją, którą reprezentowała królewska „Szkoła Rycerska”, zdecydowaliśmy się wskrzesić jej ideę we współczesnej Polsce. Etos służby publicznej oraz unikalny program formacji oraz edukacji młodych ludzi były głównymi czynnikami, które skierowały nas ku tej wspaniałej polskiej tradycji.

Chociaż XVIII-wieczna Szkoła Rycerska działała niecałe 30 lat, zdążyła w tak krótkim okresie wychować oraz wykształcić całe pokolenie polskich światłych obywateli, z Tadeuszem Kościuszko na czele, którzy zarówno w życiu publicznym jak i prywatnym służyli Rzeczypospolitej. Do absolwentów Szkoły należeli m.in.:

  • Julian Ursyn Niemcewicz w zakresie literatury;
  • generałowie Józef Sowiński i Jakub Jasiński w dziedzinie wojskowości - pośród 12 innych generałów-wychowanków Szkoły Rycerskiej oraz niezliczonej rzeszy oficerów;
  • Józef Hoene-Wroński w myśli filozoficznej;
  • oraz 18 posłów Sejmu Wielkiego w domenie prawodawstwa i polityki.

Właśnie ta instytucja stanowiła przez wieki wzór tego wszystkiego, co Polska miała najlepsze, jak zauważył jeden z polskich historyków. Królewska Szkoła Rycerska była wzorem dla założycieli Korpusów Kadeckich w II Rzeczypospolitej, którzy po zdobyciu przez Polskę niepodległości wskrzesili ideę tej wspaniałej instytucji w odradzającym się państwie polskim, by niepodległość utrzymać i rozwinąć. Kiedy II Rzeczpospolita stawiała swoje pierwsze kroki, uczniowie szkół kadeckich wzięli udział w III Powstaniu Śląskim odznaczając się odwagą oraz poświęceniem dla Ojczyzny. Kadecka miłość Ojczyzny została dostrzeżona przez samego Marszałka Józefa Piłsudskiego, który dzień 21 maja – rozpoczęcie walk na górze św. Anny – ustanowił oficjalnym „Dniem Kadeta”.

W nawiązaniu do tradycji osiemnastowiecznej Akademii królewskiej oraz jej spadkobierców w wieku dwudziestym, Fundacja Szkoła Rycerska została utworzona na wiosnę 2012 roku. Chociaż droga do utworzenia we współczesnej Polsce placówki edukacyjnej na wzór Szkoły Rycerskiej jest jeszcze długa, już teraz serdecznie zapraszamy Państwa, wszystkich Przyjaciół Szkoły Rycerskiej, do współpracy we wszelkich wysiłkach skierowanych na rzecz dobra wspólnego Rzeczypospolitej, czyli dobra wspólnego nas wszystkich.

Z wyrazami szacunku,
Fundacja Szkoła Rycerska
Dotychczas współpracowaliśmy z: