Wesprzyj nas!
Rozbudzając pasje
Załoga Szkoły Rycerskiej doskonali swoje żeglarskie umiejętności.

21 maja 2012 roku
Szanowni Przyjaciele Szkoły Rycerskiej,

w związku z tradycją, którą reprezentowała królewska „Szkoła Rycerska”, zdecydowaliśmy się wskrzesić jej ideę we współczesnej Polsce. Etos służby publicznej oraz unikalny program formacji oraz edukacji młodych ludzi były głównymi azymutami, które skierowały nas ku tej wspaniałej polskiej tradycji.

Chociaż XVIII-wieczna Szkoła Rycerska działała niecałe 30 lat, zdążyła w tak krótkim okresie wychować oraz wykształcić całe pokolenie polskich światłych obywateli, z Tadeuszem Kościuszko na czele, którzy zarówno w życiu publicznym jak i prywatnym służyli Rzeczypospolitej duchem i ciałem. Nigdy przedtem ani nigdy później jedna placówka edukacyjna nie wydała tak wspaniałych synów polskiej ziemi jak:

  • Julian Ursyn Niemcewicz w zakresie literatury;
  • generałowie Józef Sowiński i Jakub Jasiński w dziedzinie wojskowości - pośród 12 innych generałów-wychowanków Szkoły Rycerskiej oraz niezliczonej rzeszy oficerów;
  • Józef Hoene-Wroński w myśli filozoficznej;
  • oraz 18 posłów Sejmu Wielkiego w domenie prawodawstwa i polityki.

Właśnie ta instytucja stanowiła przez wieki wzór tego wszystkiego, co Polska miała najlepsze, jak powiedział jeden ze strażników polskiej pamięci. Królewska Szkoła Rycerska była wzorem dla założycieli Korpusów Kadeckich w II Rzeczypospolitej, którzy po zdobyciu przez Polskę niepodległości wskrzesili ideę tej wspaniałej instytucji w odradzającym się państwie polskim, by niepodległość utrzymać i rozwinąć. Kiedy II Rzeczpospolita stawiała swoje pierwsze kroki, uczniowie szkół kadeckich wzięli udział w III Powstaniu Śląskim odznaczając się odwagą oraz poświęceniem dla Ojczyzny. Kadecka miłość Ojczyzny została dostrzeżona przez samego Marszałka Józefa Piłsudskiego, który dzień 21 maja – rozpoczęcie walk na górze św. Anny – ustanowił oficjalnym „Dniem Kadeta”.

W nawiązaniu do tradycji osiemnastowiecznej Szkoły Rycerskiej oraz jej spadkobierców w wieku dwudziestym, Fundacja Szkoła Rycerska została utworzona 12 kwietnia 2012 roku, a oficjalnie rozpoczęła działalność 21 maja tego samego roku, w „Dzień Kadeta”, z intencją zapuszczenia korzeni w wspaniałej tradycji Szkoły Rycerskiej poprzez kultywowanie jej spuścizny oraz z misją twórczego rozwinięcia jej dorobku. Chociaż droga do osiągnięcia ideału Szkoły Rycerskiej jest jeszcze długa, już teraz serdecznie zapraszam Was, wszystkich Przyjaciół Szkoły Rycerskiej, do wspólnego wysiłku oraz współpracy w naszej codziennej służbie Polsce oraz we wszelkich innych wysiłkach skierowanych na rzecz dobra wspólnego Rzeczypospolitej, czyli dobra wspólnego nas wszystkich.

Zapuściwszy korzenie w tradycji Szkoły Rycerskiej, wydajmy plon obfity.

Łączę moje serdeczne ukłony,
Jędrzej F. Kozak
Inicjator wskrzeszenia Szkoły Rycerskiej
Fundacja Szkoła Rycerska
Wsparcie
Twoja cegiełka na Szkołę Rycerską
Szkoła Rycerska na Facebooku
Nasi przyjaciele
Wartościowe serwisy
Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia poniższych stron internetowych, które przedstawiają środowiska oraz instytucje bliskie nam ideowo.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Biuro Edukacji Publicznej IPN