Wesprzyj nas!
Rozbudzając pasje
Załoga Szkoły Rycerskiej doskonali swoje żeglarskie umiejętności.

Informacje ogólne

S

Stanisław August Poniatowski Portet króla Stanisława Augusta Poniatowskiego - Fundatora oraz Szefa Korpusu Szkoły Rycerskiej
zkoła Rycerska, a właściwie Akademia Szlacheckiego Korpusu Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej (Szkoła Rycerska to przydomek, a nie oficjalna nazwa) była szkołą państwową założoną 15 marca 1765 w Warszawie przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, a zamkniętą 30 listopada 1794 decyzją władz rozbiorowych (po klęsce insurekcji Kościuszkowskiej). Szefem Korpusu Szkoły był król Stanisław August Poniatowski, a jej pierwszym komendantem książę Adam Kazimierz Czartoryski, który napisał m.in Prawidła moralne dla Szkoły Rycerskiej - jeden z podstawowych podręczników Szkoły. Wicekomendantem Szkoły początkowo był książę Adam Sułkowski, a następnie książę Fryderyk Moszyński.
Budynek Szkoły mieścił się w Pałacu Kazimierzowskim (obecnie budynki Uniwersytetu Warszawskiego). Przez 30 lat swej działalności Szkoła Rycerska wychowała ok. 650 kadetów oraz ok. 300 kadetów-eksternów.
Budynek Szkoły Rycerskiej Budynek Szkoły Rycerskiej.

Dotychczas współpracowaliśmy z: