Wesprzyj nas!
Nauka polskich tańców
Podczas pikniku kończącego Letnią Szkołę Rycerską, odbyły się warsztaty mazurków, oberków oraz innych polskich tańców.

Cele wychowawcze

Adam Kazimierz Czartoryski Portet Adama Kazimierza Czartoryskiego - Komendanta Szkoły Rycerskiej
Cele wychowawcze Szkoły Rycerskiej określił książę Adam Kazimierz Czartoryski w przemowie do kadetów z roku 1766:
„Wy tę w najopłakańszym stanie zostającą Ojczyznę waszą powinniście zaludniać obywatelami gorliwymi o jej sławę, o uwiększenie jej mocy wewnętrznej i poważania postronnego, o poprawę rządów w gatunku swym najgorszych. Niech was prowadzi ta zacna ambicja, żebyście odmienili starą postać Kraju”.
A w Prawidłach dla Szkoły Rycerskiej książę Adam Kazimierz Czartoryski o wzorze kadeta Szkoły Rycerskiej pisał tak:
„Powinien Ojczyznę swoją kochać i jej dobro nade wszystko i sposobić się do tego, aby mógł poświęcić się na jej usługi, powinien być cnotliwy, pełen uszanowania dla zwierzchności, dobroczynności i afektu dla równych, względu dla niższych.”

Dotychczas współpracowaliśmy z: