Wesprzyj nas!
Nauka polskich tańców
Podczas pikniku kończącego Letnią Szkołę Rycerską, odbyły się warsztaty mazurków, oberków oraz innych polskich tańców.

Historia & Ciekawostki

  • Corocznie po egzaminach, król Stanisław August Poniatowski osobiście wręczał złote i srebrne medale.
  • Kadeci nosili jednolite mundury, podlegali dyscyplinie wojskowej oraz zobowiązani byli do przestrzegania określonego porządku dnia.
  • Na wzór Szkoły Rycerskiej powstały Korpusy Kadetów w Nieświeżu (1767 r.) i Grodnie (1774 r.) oraz Niemirowie (1783 r.).
  • Po wybuchu powstania 1794 w oddziałach T. Kościuszki walczyło 34 kadetów.
  • Idea przyświecająca powstaniu Szkoły Rycerskiej: edukacja społeczeństwa poprzez edukację jednostki. Działo się to w procesie wychowywania młodzieży i wpajania jej szerokiej wiedzy ogólnej.
  • W 1768 poseł rosyjski Nikołaj Repnin wyłożył na rzecz Szkoły Rycerskiej 5555 dukatów (100 000 złotych polskich) by powstrzymać jej kadetów od udziału w konfederacji barskiej.

Dotychczas współpracowaliśmy z: