Wesprzyj nas!
Wsiadaj na koń, bolszewika goń!
Kadeci Szkoły Rycerskiej trenują szermierkę konną.

Historia & Ciekawostki

  • Corocznie po egzaminach, król Stanisław August Poniatowski osobiście wręczał złote i srebrne medale.
  • Kadeci nosili jednolite mundury, podlegali dyscyplinie wojskowej oraz zobowiązani byli do przestrzegania określonego porządku dnia.
  • Na wzór Szkoły Rycerskiej powstały Korpusy Kadetów w Nieświeżu (1767 r.) i Grodnie (1774 r.) oraz Niemirowie (1783 r.).
  • Po wybuchu powstania 1794 w oddziałach T. Kościuszki walczyło 34 kadetów.
  • Idea przyświecająca powstaniu Szkoły Rycerskiej: edukacja społeczeństwa poprzez edukację jednostki. Działo się to w procesie wychowywania młodzieży i wpajania jej szerokiej wiedzy ogólnej.
  • W 1768 poseł rosyjski Nikołaj Repnin wyłożył na rzecz Szkoły Rycerskiej 5555 dukatów (100 000 złotych polskich) by powstrzymać jej kadetów od udziału w konfederacji barskiej.

Wsparcie
Twoja cegiełka na Szkołę Rycerską
Szkoła Rycerska na Facebooku
Nasi przyjaciele
Wartościowe serwisy
Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia poniższych stron internetowych, które przedstawiają środowiska oraz instytucje bliskie nam ideowo.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Biuro Edukacji Publicznej IPN