Wesprzyj nas!
Rozbudzając pasje
Załoga Szkoły Rycerskiej doskonali swoje żeglarskie umiejętności.

Kadra

Kadra Szkoły składała się z nauczycieli cywilnych oraz wojskowych. Kadra wojskowa składała się z wyższych i niższych oficerów sztabowych, z których grupę wyższych oficerów stanowili: komendant, wicekomendant i trzej pułkownicy. Do grupy niższych oficerów należeli: brygadierzy w stopniu kapitanów, wicebrygadierzy w stopniu poruczników i podbrygadierzy w stopniu podporuczników lub chorążych.
Za wychowanie i nauczanie przedmiotów nie-wojskowych kadetów odpowiedzialni byli profesorowie i metrowie (nauczyciele).

Niektórzy profesorowie/metrowie

  • Józef Wodziński – dyrektor wyszkolenia wojskowego,
  • Filip Ordutowski - pierwszy dyrektor naukowy,
  • Mikołaj Chopin – nauczyciel języka francuskiego,
  • John Lind (Anglik) – autor koncepcji programowej Szkoły Rycerskiej,
  • Christian Pfleiderer (Niemiec) - profesor matematyki, później dyrektor naukowy

Dotychczas współpracowaliśmy z: