Wesprzyj nas!
Męska elegancja
Roman Zackiewicz, znany jako popularny bloger Szarmant, ćwiczy kadetów w męskiej elegancji.

Program

Wizyta króla w Szkole Rycerskiej Wizyta króla Stanisława Augusta w Szkole Rycerskiej

Program Szkoły został opracowany przy współpracy z Anglikiem - John Lind. Przewidywał on ogólne wykształcenie w ciągu 3 lub 5 lat, z dużym naciskiem na naukę języków obcych. W ciągu następnych dwóch lat uczniowie przygotowywali się do zawodu wojskowego (m.in. jednym z przedmiotów była inżynieria wojskowa) oraz do służby cywilnej (prawo i konstytucja). Wykształcenia dopełniała nauka fechtunku – sztuki władania szablą lub szpadą, jazdy konnej, tańców, czasem także muzyki. Te przedmioty określano mianem kunsztów.
Ponadto kadeci mogli studiować prawo i kameralistykę, czyli naukę o administracji i zarządzaniu. Druga specjalizacja miała charakter ściśle wojskowy. Na tym kierunku kadeci zdobywali wiedzę z zagadnień dotyczących taktyki, inżynierii wojskowej i sztuki artyleryjskiej. Taki podział wyraźnie wskazywał, iż kadeci byli przygotowywani do służby wojskowej i do pracy na publicznych stanowiskach cywilnych.
Program szkolenia wojskowego opisany został tak:

„przewidywał naukę inżynierii wojskowej i taktyki, musztrę, szermierkę, posługiwanie się bronią palną, marsze i ćwiczenia polowe. Kadetów zapoznawano także z zasadami organizacji wojsk i wielkich operacji wojennych oraz z: terminologią i teoretyczną literaturą wojskową. Wykłady i ćwiczenia prowadzone w szkole miały na celu wyrabianie w kadetach szybkiej orientacji, zaradności i umiejętności kierowania działaniami wojska. Sprawdzianem tych umiejętności były zajęcia terenowe i ćwiczenia w polu”.

Dotychczas współpracowaliśmy z: