Wesprzyj nas!
Rozbudzając pasje
Załoga Szkoły Rycerskiej doskonali swoje żeglarskie umiejętności.

Program

Wizyta króla w Szkole Rycerskiej Wizyta króla Stanisława Augusta w Szkole Rycerskiej

Program Szkoły został opracowany przy współpracy z Anglikiem - John Lind. Przewidywał on ogólne wykształcenie w ciągu 3 lub 5 lat, z dużym naciskiem na naukę języków obcych. W ciągu następnych dwóch lat uczniowie przygotowywali się do zawodu wojskowego (m.in. jednym z przedmiotów była inżynieria wojskowa) oraz do służby cywilnej (prawo i konstytucja). Wykształcenia dopełniała nauka fechtunku – sztuki władania szablą lub szpadą, jazdy konnej, tańców, czasem także muzyki. Te przedmioty określano mianem kunsztów.
Ponadto kadeci mogli studiować prawo i kameralistykę, czyli naukę o administracji i zarządzaniu. Druga specjalizacja miała charakter ściśle wojskowy. Na tym kierunku kadeci zdobywali wiedzę z zagadnień dotyczących taktyki, inżynierii wojskowej i sztuki artyleryjskiej. Taki podział wyraźnie wskazywał, iż kadeci byli przygotowywani do służby wojskowej i do pracy na publicznych stanowiskach cywilnych.
Program szkolenia wojskowego opisany został tak:

„przewidywał naukę inżynierii wojskowej i taktyki, musztrę, szermierkę, posługiwanie się bronią palną, marsze i ćwiczenia polowe. Kadetów zapoznawano także z zasadami organizacji wojsk i wielkich operacji wojennych oraz z: terminologią i teoretyczną literaturą wojskową. Wykłady i ćwiczenia prowadzone w szkole miały na celu wyrabianie w kadetach szybkiej orientacji, zaradności i umiejętności kierowania działaniami wojska. Sprawdzianem tych umiejętności były zajęcia terenowe i ćwiczenia w polu”.

Wsparcie
Twoja cegiełka na Szkołę Rycerską
Szkoła Rycerska na Facebooku
Nasi przyjaciele
Wartościowe serwisy
Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia poniższych stron internetowych, które przedstawiają środowiska oraz instytucje bliskie nam ideowo.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Biuro Edukacji Publicznej IPN